Ispravno povežite lijevu i desnu stranu jednadžbe.

Vježba povezivanja

  
Poveži pojmove slijeva s onima zdesna.
Mg + 2 HCl ----->MgCl2 + H2
KOH + HCl ----->
CaO + H2O ----->
SO2 + H2O ----->
SO3 + H2O ----->