2021-10-27 11:42:57

NASTAVA NA DALJINU U P© PRESEKA

Poštovani,

u privitku mo¾ete vidjeti odluku o prelasku PŠ Preseka na nastavu na daljinu od 28.10.2021.


I. Osnovna ¹kola Vrbovec