2021-04-23 10:28:56

ORGANIZACIJA NASTAVE U IDUĆEM TJEDNU OD 26.4. DO 30.4.2021.

Popštovani,

idući tjedan od 26.4.2021. do 30.4.2021. nastava u OŠ Krunoslava Kutena biti će organizirana u živo za sve učenike od 1. do 8. razreda. Učenici matične škole od 5. do 8. razreda pohađati će nastavu u jutarnjoj smjeni a učenici od 1. do 4. razreda u popodnevnoj smjeni. Učenici područnih škola od 1. do 8. razreda pohađaju nastavu u živo kao i obično u jednoj smjeni. Učenici PRO pohađaju školu u živo u jutarnjoj smjeni. U privitku možete vidjeti odluku Grada.

S poštovanjem

                                 Ravnatelj OŠ Krunoslava Kutena

                                        Žarko Popović, prof.


I. Osnovna škola Vrbovec