2020-10-14 11:34:48

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Poštovani,

u privitku možete vidjeti odluku o početku jednostavne nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije, idejnog riješenja, glavnog projekta i troškovnika za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade Osnovne škole Krunoslava Kutena.


I. Osnovna škola Vrbovec